Fratello sole m’illuminò

Fratello sole m’illuminò

Sorella luna mi rischiarò

fratello foco mi infiammò

Frate Francesco mi conquistò.

Sei tu Francesco, fratello mio

sei tu la guida al bene mio…

Back to Top